Parkreglement

Parkregels Wunderland Kalkar 

Toegang
Een geldig toegangsbewijs geeft de bezoeker het recht om Wunderland tijdens de openingstijden te betreden. 

 • Wunderland behoudt zich het recht voor om openingsdagen, -tijden en/of voorwaarden gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt geen terugbetalingsregeling. 

 • Met uitzondering van blinden- en mindervalide geleidehonden zijn dieren niet toegestaan. Deze hulphonden dienen duidelijk herkenbaar te zijn. U dient daarvoor een geldig bewijs te kunnen overhandigen. 

 • Als je aanstootgevend gekleed bent of zodanig verkleed bent dat je geassocieerd of verward kan worden met een Wunderland-medewerker, dan behouden wij ons het recht je de toegang tot het park te ontzeggen. Ook bij hoge temperaturen dienen ten minste hemd, korte broek en schoenen gedragen te worden.

Veiligheid
In Wunderland zijn de Duitse wet en de in Duitsland gebruikelijke normen en waarden van toepassing. Iedere gast moet zich in het park passend en conform de algemene fatsoensnormen gedragen. Denk tijdens je bezoek aan je eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van Wunderland. Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om. 

 • Ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen is cameratoezicht aanwezig op het terrein van Wunderland. 

 • Je moet altijd de aanwijzingen van onze medewerkers en de instructies op de aanwezige borden naleven. 

 • Wunderland behoudt zich het recht voor om ter bescherming van de veiligheid of, indien de feiten en/of omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, preventief te fouilleren, tassen te controleren en te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Werk je hier niet aan mee, dan kan dit leiden tot verwijdering uit het park. 

 • Bij voortijdige sluiting van Wunderland in geval van een onveilige situatie, bestaat geen recht op (gedeeltelijke) restitutie of schadevergoeding.

 • Het is niet toegestaan gebieden te betreden buiten de aangegeven looproutes, paden en picknickplaatsen.

 • Het is niet toegestaan te zwemmen of te baden in de vijvers, het meer en de sloten van het park.

 • Het is niet toegestaan om met fietsen, skates, een step of andere voertuigen, met uitzondering van een rolstoel of kinderwagens, het park te betreden.

Attracties 

 • Alle attracties hebben veiligheidsvoorschriften, vastgesteld door een onafhankelijke instantie. Deze zijn bij elke attractie aangegeven en deze voorschriften dienen te worden opgevolgd evenals de aanwijzingen van de medewerkers. Een ieder die moedwillig aanwijzingen en gebruiksvoorschriften negeert, kan door de medewerker de toegang tot de attractie worden ontzegd.

 • Voor bepaalde attracties gelden kleding-, lengte-, postuur- en/of gezondheidscriteria. Deze grenzen worden gehanteerd voor de veiligheid van de gast. Indien een gast door de gehanteerde criteria niet kan deelnemen aan een attractie, geldt er geen  terugbetalingsregeling.

 • Tijdelijke uitval van één of meerdere attracties geeft geen recht op terugbetaling of korting op een deel van de toegangsprijs

Roken 
Roken is uitsluitend toegestaan in de aangewezen rookzones. Dit geldt ook voor het gebruik van een e-sigaret en vapen. 

Commerciële activiteiten
Het uitvoeren van (commerciële) activiteiten, waaronder opnames, flyeren of anderszins reclame maken in het park is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van Wunderland te hebben gekregen.

Fotograferen en filmen

 • Wunderland nodigt iedereen uit om foto- video en geluidsopnamen van het park te delen op social media

 • Ruimtes die niet voor het publiek toegankelijk zijn mogen niet worden gefotografeerd of gefilmd en hiervan mogen tevens geen geluidsopnamen worden gemaakt. Publicatie van dergelijk materiaal is uiteraard ook niet toegestaan.

 • Het is niet toegestaan in de attracties zelf te fotograferen, filmen of geluidsopnamen te maken.

 • Het is mogelijk dat je als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Wunderland behoudt zich het recht voor om dit materiaal voor publicatie en promotie te gebruiken. Wil je niet gefotografeerd of gefilmd worden tijdens jouw bezoek? Mijd dan het gebied waar opnames worden gemaakt of vraag een medewerker of het productieteam of ze je niet willen fotograferen of filmen. 

 • Het gebruik van drones op het terrein van Wunderland is verboden. 

Aansprakelijkheid 
Je betreedt het park op eigen risico. Wunderland is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Uitzondering daarop zijn opzettelijke handeling of grove schuld. In dat geval moet deze bij de Park Manager worden ingediend vóór het verlaten van het terrein. Latere klachten worden niet aanvaard. Wunderland is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. 

Overtreding van dit reglement kan leiden tot weigering tot of verwijdering uit het park of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie. Je hebt daarbij geen recht op restitutie. De bedrijfsleiding beslist in alle overige gevallen die niet expliciet in dit reglement staan vermeld.