Disclaimer

Kernwasser Wunderland Freizeitpark GmbH neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de vervaardiging, samenstelling, actualiteit en betrouwbaarheid van deze site. Aan gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kernwasser Wunderland Freizeitpark GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het gebruik van gegevens van deze site.

Het is niet toegestaan deze site of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Kernwasser Wunderland Freizeitpark GmbH. Tevens is het gebruiken van deze website op een manier die andere gebruikers hindert, of het functioneren hiervan aantast verboden. De website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze websites kan Kernwasser Wunderland Freizeitpark GmbH geen verantwoordelijkheid dragen. De gegevens op de site kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Kernwasser Wunderland Freizeitpark GmbH worden gewijzigd. Kennelijke fouten binden ons niet.

Website

Welkom op de website van Wunderland Kalkar en bedankt voor uw interesse in ons. Door het bezoek van deze website gaat u volledig en zonder voorbehoud akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve deze site dan te verlaten. Wunderland Kalkar is een handelsnaam van Kernwasser Wunderland Freizeitpark GmbH en is ingeschreven in het Duitse Handelsregister onder het Amtsgericht Kleve, HRB-nr. 1674.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, merknamen, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en op alle informatie (zoals tekst en afbeeldingen) die op of via deze website wordt getoond behoren toe aan Wunderland Kalkar of haar licentiegevers. Wunderland Kalkar behoudt zich alle rechten voor. Door middel van deze website wordt dus geen toestemming verleend om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van Wunderland Kalkar en haar licentiegevers.

Verantwoordelijkheid voor inloggegevens

Mogelijk beschikt u over inloggegevens waarmee u kunt inloggen op deze website, het zogenaamde Most paspoort. In dat geval bent u verantwoordelijk voor deze gegevens. U bent onder andere verantwoordelijk voor een veilige toegang tot deze website en voor de bescherming van deze inloggegevens. U mag uw inloggegevens niet delen met anderen en zult Wunderland Kalkar onmiddellijk inlichten indien iemand anders uw inloggegevens heeft gebruikt.

Beperkte aansprakelijkheid voor informatie op deze website

Wunderland Kalkar doet haar uiterste best om alleen juiste informatie te bieden via haar website. Zij kan echter geen garantie geven dat de informatie die zij aanbiedt inderdaad juist, up-to-date en compleet is en dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Wunderland Kalkar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw gebruik van deze informatie.

Beperkte aansprakelijkheid voor de toegang tot deze website

Wunderland Kalkar kan wijzigingen aanbrengen aan deze website, de toegang daartoe en de informatie daarop. Zij zal haar best doen om werkzaamheden aan deze website en systemen waarop deze website draait tijdig bekend te maken en om deze vrij te houden van schadelijke software. Wunderland Kalkar heeft echter het recht om deze website zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk te maken indien dit redelijkerwijs nodig is voor onderhoud, wijzigingen en verbeteringen aan deze website of aan de systemen of voor de bescherming tegen virussen of andere aanvallen. Wunderland Kalkar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw toegang tot deze website of van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website.

Beperkte aansprakelijkheid voor andere websites

Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar andere websites. Deze verwijzingen zijn slechts opgenomen voor uw gemak en deze websites zijn niet door ons gecontroleerd. Wunderland Kalkar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij u veroorzaakt wordt door deze websites, tenzij mocht blijken dat dit het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid.