Parkregels
Wunderland Kalkar 

Het is onze bedoeling om jou als gast een onvergetelijke dag uit te bezorgen en je bezoek en dat van onze andere bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom vragen we je de volgende parkregels in acht te nemen. Met het betreden van het terrein van Wunderland Kalkar ga je akkoord met deze parkregels.

Toegang

Een geldig toegangsbewijs geeft de bezoeker het recht om Wunderland tijdens de openingstijden te betreden.

• Met een geldig toegangsbewijs heb je tijdens de openingstijden toegang tot Wunderland. Houd je toegangsbewijs tijdens je verblijf bij je, zodat je het op verzoek kunt laten zien. Minderjarigen onder de 14 jaar mogen het park alleen onder begeleiding van een volwassenen betreden.

• Wunderland behoudt zich het recht voor om openingsdagen, -tijden en/of voorwaarden gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt geen terugbetalingsregeling.

• Met uitzondering van blinden- en mindervalide geleidehonden zijn dieren niet toegestaan. Deze hulphonden dienen duidelijk herkenbaar te zijn. Je dient daarvoor een geldig bewijs te kunnen overhandigen. Laat alsjeblieft geen dieren achter in je voertuig.

• Als je aanstootgevend gekleed bent of zodanig verkleed bent dat je geassocieerd of verward kan worden met een Wunderland-medewerker, dan behouden wij ons het recht je de toegang tot het park te ontzeggen. Ook bij hoge temperaturen dienen ten minste hemd, korte broek en schoenen gedragen te worden.

• Personen onder invloed van alcohol of drugs kan de toegang tot het park worden geweigerd. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken mee het terrein op te nemen.

Veiligheid

In Wunderland zijn de Duitse wet en de in Duitsland gebruikelijke normen en waarden van toepassing. Iedere gast moet zich in het park passend en conform de algemene fatsoensnormen gedragen. Denk tijdens je bezoek aan je eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van Wunderland. Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om.

• Ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen is cameratoezicht aanwezig op het terrein van Wunderland.

• Je moet altijd de aanwijzingen van onze medewerkers en de instructies op de aanwezige borden naleven.

• Wunderland behoudt zich het recht voor om ter bescherming van de veiligheid of, indien de feiten en/of omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, preventief te fouilleren, tassen te controleren en te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Werk je hier niet aan mee, dan kan dit leiden tot verwijdering uit het park.

• Bij voortijdige sluiting van Wunderland in geval van een onveilige situatie, bestaat geen recht op (gedeeltelijke) restitutie of schadevergoeding.

• Het is om veiligheidsredenen en om de groene gebieden te beschermen niet toegestaan om buiten de aangegeven looproutes, paden en picknickplaatsen te lopen.

• Het is niet toegestaan te zwemmen of te baden in de vijvers, het meer en de sloten van het park.

• Het is niet toegestaan om het park te betreden met fietsen, rolschaatsen, een step of andere voertuigen, met uitzondering van een rolstoel of kinderwagen/buggy. Om veiligheidsredenen geldt dit ook voor handkarren en grote voorwerpen, zoals trolleys.

• Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen (messen, boksbeugels, vuurwerk, enz.) is niet toegestaan. Racistische, xenofobe, anticonstitutionele, discriminerende of geweldsverheerlijkende voorwerpen en daarmee samenhangend gedrag zijn ook verboden.

Attracties

• Alle attracties hebben veiligheidsvoorschriften, vastgesteld door een onafhankelijke instantie. Deze zijn bij elke attractie aangegeven en deze voorschriften dienen op elk moment te worden opgevolgd evenals de aanwijzingen van de medewerkers. Een ieder die moedwillig aanwijzingen en gebruiksvoorschriften negeert, kan door de medewerker de toegang tot de attractie worden ontzegd.

• Voor bepaalde attracties gelden kleding-, maat-, gedrags- en/of gezondheidseisen die door de autoriteiten en TÜV zijn opgelegd ter bescherming van onze gasten. Deze regels gelden ook in het bijzonder voor gasten met een handicap. Indien een gast door de gehanteerde criteria niet kan deelnemen aan een attractie, geldt er geen terugbetalingsregeling.

• Als attracties niet kunnen worden gebruikt of bediend vanwege onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of vanwege overmacht, zoals harde wind, onweer, etc., bestaat er geen recht op gedeeltelijke of volledige restitutie van de toegangsprijs.

Roken

• Roken is uitsluitend toegestaan in de aangewezen rookzones. Dit geldt ook voor het gebruik van een e-sigaret, vapen en shisha's. Het gebruik van cannabis is op het hele terrein verboden.

• Roken is in alle gebouwen, in de attracties en in de wachtrijen verboden.

• Open vuur, het afsteken van vuurwerk, soortgelijke voorwerpen en barbecues zijn op het hele terrein verboden.

Commerciële activiteiten

Het uitvoeren van (commerciële) activiteiten, waaronder opnames, flyeren of anderszins reclame maken alsmede opiniepeilingen en tellingen in het park, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wunderland Kalkar.

Parkeren

• Op onze parkeerterreinen gelden de regels van de StVO.

• Het parkeertarief dekt de parkeerplaats, maar niet de bewaking van het voertuig. Laat geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter in de auto en zorg ervoor dat alle deuren en ramen gesloten zijn.

• Alleen bevoegde personen met een bijbehorende kaart mogen de gehandicaptenparkeerplaatsen gebruiken. De gehandicaptenkaart moet duidelijk zichtbaar op het voertuig zijn aangebracht. Voertuigen die zonder toestemming op invalidenparkeerplaatsen staan, kunnen tegen betaling worden weggesleept.

Fotograferen en filmen

Wunderland nodigt iedereen uit om foto-, video en geluidsopnamen van het park te delen op social media.

• Ruimtes die niet voor het publiek toegankelijk zijn mogen niet worden gefotografeerd of gefilmd en hiervan mogen tevens geen geluidsopnamen worden gemaakt. Publicatie van dergelijk materiaal is uiteraard ook niet toegestaan.

• Het is niet toegestaan in de attracties zelf te fotograferen, filmen of geluidsopnamen te maken. Om veiligheidsredenen is het tijdens het gebruik van de attracties ten strengste verboden om foto- of video-opnamen te maken met camera's, waaronder mobiele telefoons, smartphones, GoPro's en soortgelijke apparaten, ongeacht het beoogde gebruik.

• Het is mogelijk dat je als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Wunderland behoudt zich het recht voor om dit materiaal voor publicatie en promotie te gebruiken. Wil je niet gefotografeerd of gefilmd worden tijdens jouw bezoek? Mijd dan het gebied waar opnames worden gemaakt of vraag een medewerker of het productieteam of ze je niet willen fotograferen of filmen.

• Het gebruik van drones op het terrein van Wunderland is verboden.

• Het gebruik van luidsprekers e.d. en muziekapparaten met versterkt geluid is verboden.

Intellectueel eigendom

Wunderland is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

Wunderland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen, in het bijzonder voor voorwerpen die verloren gaan of beschadigd raken tijdens het gebruik van de attracties. Het is niet mogelijk om de attracties te stoppen of uit te schakelen voor het zoeken van de verloren voorwerpen.

Bij het gebruik van de attracties bestaat de mogelijkheid dat je nat wordt en/of dat persoonlijk eigendom wordt beschadigd. We vragen je daarom om geen spullen mee te nemen zoals mobiele telefoons, foto-/filmapparatuur, tablets etc. die beschadigd kunnen raken door water of andere zaken. Er is geen recht op vergoeding van schade veroorzaakt door water.

Overtreding van dit parkreglement kan leiden tot weigering tot of verwijdering uit het park of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie. Je hebt daarbij geen recht op restitutie. De bedrijfsleiding beslist in alle overige gevallen die niet expliciet in dit reglement staan vermeld.

Veelgestelde vragen & contact

Heb je nog vragen over je bezoek aan het pretpark? Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via e-mail: info@wunderlandkalkar.eu.

Naar FAQ & Contact